Phụ nữ có xu hướng chuộng xe ga hơn nam giới. Song chính điều này lại mang đến những rắc rối không nhỏ cho họ.