ANTT.VN - Sau khi công bố Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành trái phiếu ngày 14/11, vừa rồi, ngày 17/11, Công ty Cổ phần Hùng Vương vừa ra thông báo đính chính nghị quyết phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu.

Theo đó, HVG sẽ phát hành tối đa 700 tỷ đồng trái phiếu loại trái phiếu không chuyển đổi, kỳ hạn 3 năm, có bảo đảm bằng tài sản. Lãi suất dự kiến là lãi suất cố định cho kỳ tính lãi đầu tiên, từ kỳ tính lãi sau sẽ áp dụng lãi suất thả nổi theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân VND kỳ hạn 12 tháng công bố tại ngân hàng BIDV chi nhánh TP Hồ Chí Minh cộng biên độ theo tình hình thị trường.

HVG dự định phát hành tối đa 700 tỷ đồng trái phiếu

Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức Đại lý phát hành với mục đích cơ cấu lại các khoản nợ của HVG và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động của công ty. Dự kiến đợt phát hành trái phiếu vào quý IV/2014.

Tài sản cầm cố bao gồm Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (HOSE: AGF); Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (HOSE: FMC); Cổ Phiếu Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng (HOSE: VTF) và tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Địa ốc An Lạc.

Cùng với đó, HĐQT giao và ủy quyền cho Ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công Ty nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành phù hợp với tình hình thị trường và tình hình Công Ty tại thời điểm chào bán trên cơ sở phương án phát hành đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Ông Dương Ngọc Minh có quyền lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành.

Hoa Liên