(GDVN) - HV Kỹ thuật Mật mã và CĐ Tài chính-Quản trị kinh doanh chính thức công bố điểm thi 2012. Thủ khoa đạt 22,75 điểm, hơn 70% thí sinh có tổng điểm 3 môn dưới điểm sàn so với năm 2011, chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 10.

HV Kỹ thuật Mật mã: hơn 70% thí sinh dưới sàn 2011

Thủ khoa là thí sinh Vũ Nhật Quang, SBD 586, với tổng điểm 3 môn là 22,75 (Toán: 8,75; Lý: 7,5; Hóa: 6,5).
Trong 700 thí sinh tham gia dự thi, chỉ có 7 thí sinh được điểm 0, điểm 9 là cao nhất (của thí sinh Trần Anh Ngọc, SBD 522) và 516 thí sinh có tổng 3 môn dưới điểm sàn năm 2011 (dưới 13 điểm), chiếm 73,7%.

Năm 2012, trường HV Kỹ thuật Mật mã tuyển sinh 350 chỉ tiêu khối A cho ngành Công nghệ thông tin (chuyên ngành An toàn thông tin). Dự kiến điểm chuẩn vào trường sẽ cao hơn năm 2011 từ 0,5-1 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn vào trường năm 2011 là 14,5 điểm (đối với học sinh KV3, các khu vực cách nhau 0,5 điểm).

Cao đẳng Tài chính – Quản trị kinh doanh: Thủ khoa đạt 28,25 điểm

Thủ khoa là thí sinh Tống Thị Hồng Ngọc, SBD 2997, với tổng điểm 3 môn là 28,25 (Toán: 9,5; Lý: 8,75; Hóa: 10).

Trong tổng số 4.745 thí sinh tham gia dự thi, có 773 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn dưới sàn so với năm 2011 (dưới 10 điểm), chiếm 16,2%.

TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012

HV Kỹ thuật Mật mã có hơn 70% thí sinh dưới sàn so với năm 2011. Ảnh: Giàng A Cối

HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

Có 40 bài thi bị điểm 0, chỉ có 2 bài thi đạt điểm 10 (Tống Thị Hồng Ngọc, SBD 2997, đạt 10 điểm Hóa và thí sinh Tô Xuân Hiếu, SBD 1318, đạt 10 điểm môn Toán) trong tổng số 14.235 bài thi.

Năm 2012, trường CĐ Tài chính-Quản trị kinh doanh tuyển sinh 2.000 chỉ tiêu cho các ngành Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý ở các khối A, D1.

Điểm chuẩn vào trường của năm 2011 là 16 điểm (đối với thí sinh KV3, các khu vực cách nhau 0,5 điểm).

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

ĐIỂM NÓNG