(CATP) Huỳnh Ngọc Chênh (SN 1952) xuất thân là một giáo viên mãi đến 1992 ông mới vào nghề báo, hiện đang làm Thư ký tòa soạn phụ trách báo Thanh Niên Chủ Nhật.