Là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển, tuy nhiên trong những năm đổi mới, nhất là giai đoạn 2005 – 2010, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ngọc Lặc đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thành công nhiều chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ngày càng phát triển bền vững.

Trong những năm gần đây, nhất là trong nhiệm kỳ 2005 – 2010 vừa kết thúc, nhờ những chủ trương, chính sách và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đúng hướng, phù hợp với thực tế địa phương, bên cạnh đó là sự nỗ lực, đồng lòng của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc, kinh tế Ngọc Lặc tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định mức 15,7% hàng năm. Đáng mừng hơn là cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Từ năm 2005 – 2010, lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, tốc độ tăng trưởng đạt 7,35%/năm. Tổng sản lượng lương thực bình quân đạt gần 52.000 tấn/năm, riêng năm 2010 đạt 53.500 tấn. Về lâm nghiệp, quân bình hàng năm trồng mới trên 1.000 ha rừng, độ che phủ rừng tăng từ 33,55% (năm 2006) lên 36%. Cùng với trồng rừng, hướng tới mục tiêu làm giầu cho người dân, bên cạnh việc duy trì diện tích cây mía đường, từ mấy năm nay, huyện đã quan tâm chỉ đạo mở rộng diện tích trồng cao su. Năm 2010, toàn huyện đã có 1.350 ha cao su. Trong đó có một phần đã cho khai thác với sản lượng mủ bình quân 600 tấn/năm. Cùng với mở rộng diện tích cao su, mô hình kinh tế trang trại cũng có bước phát triển khá với con số 265 trang trại nông lâm kết hợp. Trong đó có một số trang trại thu hút hàng chục lao động, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhờ đó, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp đã có sự tăng trưởng đáng kể, bình quân đạt 93,4 tỷ đồng/năm. Bên cạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, lĩnh vực sản xuất công nghiệp – xây dựng, dịch vụ của Ngọc Lặc đã có bước nhẩy vọt với tỷ lệ tăng trưởng đạt trên 34%/năm. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng từ 89,6 tỷ đồng (năm 2005) lên 445,5 tỷ đồng, dịch vụ từ 170,4 tỷ đồng ( 2005) lên 491 tỷ đồng. Hoạt động tín dụng trên địa bàn cũng có bước phát triển mạnh. Hiện số dư nợ cho dân vay phát triển sản xuất, kinh doanh tại Ngân hàng NN & PTNT và Ngân hàng Chính sách xã hội đạt khoảng 400 tỷ đồng. Cùng với số dư nợ ngày càng cao, các thành phần kinh tế cũng ngày càng phát triển mạnh. Đến nay toàn huyện đã có 11 HTX, 60 doanh nghiệp tư nhân, 3 doanh nghiệp nhà nước và 1.920 hộ cá thể sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, đóng góp hiệu quả vào chương trình chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế và giải quyết việc làm của địa phương. Cùng với chú trọng phát triển kinh tế, nhiệm kỳ qua cũng ghi nhận nhiều thành tựu của Ngọc Lặc trong lĩnh vực khác như văn hóa xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục – đào tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách xã hội ... Đặc biệt, nhờ sự quan tâm của Nhà nước, các cấp ngành và sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng, trong 5 năm qua, địa phương đã triển khai chương trình xóa nhà tranh tre dột nát, toàn huyện đã xây mới được 5.463 căn nhà, trị giá 75 tỷ đồng, làm được 2.008 giếng nước giúp hộ nghèo. Cùng với hỗ trợ nhà ở, các hộ nghèo còn được hỗ trợ về vật tư, tư liệu sản xuất, kiến thức khoa học kỹ thuật ... Nhờ đó, đến cuối năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm từ 45,3 % (năm 2005) xuống còn 28,5%.. Nhìn lại chặng đường 5 năm vừa qua, những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Ngọc Lặc đạt được là rất đáng tự hào. Kết quả của những năm đổi mới vừa qua là cơ sở để Ngọc Lặc tiến tới trở thành đô thị trung tâm khu vực miền núi trong tương lai. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đáng phấn khởi trên, sự phát triển, đi lên của Ngọc Lặc vẫn còn không ít hạn chế, tồn tại cần sớm khắc phục, sữa chữa. Đó là sự tăng tốc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đồng đều giữa các ngành sản xuất, các vùng, miền trong huyện, giá trị thu nhập trên một diện tích canh tác chưa cao, các doanh nghiệp, HTX chậm đổi mới về quản lý, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ ... Những yếu kém, tồn tại trên đã được tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy nghiêm túc nhìn nhận, chỉ rõ và đề ra các biện pháp khắc phục. Với quyết tâm cao cùng với sự nỗ lực chung của các cấp, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, lại được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ sát sao của tỉnh, chắn chắn Ngọc Lặc sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công trên con đường đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giầu đẹp, xứng tầm với một đô thị trung tâm khu vực miền núi phía tây của tỉnh./.