Hội LHPN H. Bình Chánh, TP.HCM đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Sửa đổi lối làm việc trong cán bộ Hội LHPN” với gần 40 cán bộ Hội LHPN từ 16 xã, thị trấn và những đơn vị trực thuộc Hội LHPN huyện tham dự.

Sáng 29/11, Hội LHPN H. Bình Chánh, TP.HCM đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Sửa đổi lối làm việc trong cán bộ Hội LHPN” với gần 40 cán bộ (CB) Hội LHPN từ 16 xã, thị trấn và những đơn vị trực thuộc Hội LHPN huyện tham dự.

Hội nghị đã xem phim tư liệu Bác Hồ với công tác xây dựng Đảng và nghe tóm tắt nội dung tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác viết năm 1947. Từ tác phẩm này, bà Trần Thị Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội LHPN huyện đã chỉ ra những vấn đề cốt lõi trong vấn đề cán bộ như cần thay đổi tác phong, gần dân, cầu tiến, ham học hỏi, chống thói ba hoa…

Huyen Binh Chanh: Sua doi loi lam viec trong Can bo Hoi - Anh 1

Bà Trần Thị Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội LHPN H. Bình Chánh giới thiệu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn thảo luận, bà Tô Thị Kim Anh - Phó chủ tịch Hội LHPN huyện đã báo cáo thực trạng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội. Theo đó, Hội LHPN huyện đã tổ chức nhiều hoạt động như nâng chất mô hình CLB tuyên truyền viên cấp huyện, xây dựng tài liệu tuyên truyền, tổ chức nhiều lớp tập huấn… Tuy nhiên, các cán bộ Hội từ cấp huyện đến cơ sở dù có nhiều nỗ lực, nhưng đó đây lối làm việc “hành chính hóa”, chưa thật sự đổi mới và thích ứng với tình hình mới, một vài đơn vị còn hiện tượng báo cáo cáo chậm, thiếu số liệu minh họa cho hoạt động, phong trào.

Hội nghị đã lắng nghe 12 lượt ý kiến đóng góp các giải pháp để có thể sửa đổi lối làm việc từ cấp chi hội đến huyện, hướng đến mục đích xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội thân thiện, có sức thu hút, thuyết phục HV, PN…

Huyen Binh Chanh: Sua doi loi lam viec trong Can bo Hoi - Anh 2

Bà Nguyễn Thị Dung - Chi Hội trưởng ấp 1, xã Bình Lợi trao đổi kinh nghiệm vận động HV.

Hội nghị thống nhất sẽ tập trung một số giải pháp như: thực hiện chế độ thông tin báo cáo bằng hệ thống hộp thư điện tử để chuyển tải thông tin, tài liệu… Để giúp cơ sở, Hội LHPN huyện sẽ duy trì một số mẫu biểu hóa báo cáo theo tháng, quý để cập nhật số liệu chính xác và nhanh chóng. Hội LHPN huyện cũng khuyến khích các đơn vị đăng tải thông tin hoạt động trên mạng xã hội để tuyên truyền về hình ảnh Hội. Đồng thời đẩy mạnh việc nhân rộng, giới thiệu điển hình cá nhân tiên tiến, mô hình hiệu quả.

Hướng tới, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở sẽ nâng chất hoạt động, từ việc đảm bảo đúng giờ trong việc tổ chức sinh hoạt, hội họp… Mỗi cán bộ Hội khi tham dự hội nghị phải trên tinh thần học hỏi, nghiêm túc (có nghiên cứu tài liệu, phát biểu ý kiến, quan điểm, ghi chép đầy đủ, rút ra những bài học, những vấn đề cần lưu ý cho công việc của chính mình tại cơ sở…). Hội LHPN các cấp phải nâng chất hoạt động, chăm chút từng khâu tổ chức, cho đến nội dung (đầy đủ, ngắn gọn, súc tích) để thuyết phục người tham dự. Thống nhất việc thu xếp thời gian hội nghị, sinh hoạt phù hợp với từng đối tượng. Hội LHPN huyện cũng chỉ đạo Hội LHPN các xã cần rà soát toàn bộ các mô hình CLB tập hợp HV, PN, nhìn nhận thực tế, nếu mô hình không còn phù hợp, thiếu tính hiệu quả để tính toán hướng giải thể hay đầu tư nâng chất...

Huyen Binh Chanh: Sua doi loi lam viec trong Can bo Hoi - Anh 3

Đại diện Hội LHPN 16 xã, thị trấn chuẩn bị hội thu heo đất, góp vào quỹ chăm lo Tết cho CB, HV, PN.

Kết luận hội nghị, bà Trần Thị Cẩm Thúy cho biết, để xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội thân thiện mỗi chị em cần lưu ý rèn giữ cho mình từ tác phong nhanh nhẹn, khoa học, hiện đại; luôn không ngừng học hỏi, cầu tiến; luôn giữ vai trò gương mẫu trong mọi hoạt động; rèn luyện, xây dựng ngôn phong; thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình, phê bình…

Dịp này, Hội LHPN huyện Bình Chánh đã tổ chức hội thu heo đất tiết kiệm năm 2016. Tổng số tiền thu được từ 16 chú heo đất của Hội LHPN các xã, thị trấn gần 31 triệu đồng được sung vào quỹ của Hội LHPN huyện để tổ chức hoạt động chăm lo Tết cho CB, HV PN.

Nghi Anh