Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành vào ngày 9-11 với tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng cho 2 loại kỳ hạn: 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

Huy dong them hon 586 ty dong trai phieu Chinh phu - Anh 1

Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công hơn 272.618 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Ảnh Internet.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 498 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,70-8,50%/năm. Kết quả, huy động được 76 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7,71%/năm, bằng suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19-10-2016).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt hơn 511 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,95-9,20%/năm. Kết quả, huy động được 510,6 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,98%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26-10-2016).

Như vậy, kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công hơn 272.618 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thùy Linh