Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong phiên đấu thầu mới nhất vào ngày 28-11, HNX tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 424 tỷ đồng cho loại kỳ hạn 5 năm.

Huy dong duoc them 424 ty dong trai phieu Chinh phu - Anh 1

Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 13.000 tỷ trái phiếu chính phủ. Ảnh Internet.

Cụ thể, phiên đấu thầu có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 424 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu là 5,50%/năm.

Kết quả đã huy động thành công 424 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,50%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14-11-2016).

Như vậy, kể từ đầu năm 2016, Ngân hàng chính sách xã hội đã huy động được 13.000 tỷ trái phiếu Chính phủ bảo lãnh thông qua đấu thầu tại HNX.

Thùy Linh