Hôm qua (10/10), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 1.500 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn là 5 năm, 10 năm và 15 năm. Mỗi loại kỳ hạn có khối lượng gọi thầu 500 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm thu hút 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.350 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,15-5,6%/năm. Kết quả, huy động được 200 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,15%/năm, thấp hơn 0,85%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/9).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.050 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,80-7,05%/năm. 200 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn này được huy động với lãi suất trúng thầu 6,80%/năm, thấp hơn 0,29%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/10).

3 thành viên tham gia dự thầu trái phiếu kỳ hạn 15 năm. Khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 900 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,55-7,84%/năm. Kết quả, huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,68%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Như vậy, kể từ đầu năm 2016, NHCSXH đã huy động thành công 11.726 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh thông qua đấu thầu tại HNX.

T.Hương