Ngày 28.11.2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 424 tỉ đồng cho loại kỳ hạn 5 năm.

Huy dong 424 ti dong trai phieu do NHCSXH phat hanh - Anh 1

Kết quả, huy động thành công 424 tỉ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,50%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14.11.2016). Kể từ đầu năm 2016, NHCSXH đã huy động thành công 13.000 tỉ đồng TPCP bảo lãnh thông qua đấu thầu tại HNX.

PV