(CafeF) - Sau một ngày áp dụng mức lãi suất 19.8 % với chương trình tiết kiệm “nhận lãi trước - lãi suất cao”, NHTMCP Phương Đông (OCB) công bố đã huy động được 20 tỷ đồng.