Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành ngày 14-11-2016 đã huy động được 150 tỷ đồng.

Huy dong 150 ty dong trai phieu Chinh phu bao lanh - Anh 1

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 574 tỷ đồng gồm ba loại kỳ hạn: năm năm (300 tỷ đồng) và 15 năm (274 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn năm năm có một thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 300 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,45-5,60%/năm. Kết quả, huy động được 150 tỷ đồng trái phiếu năm năm với lãi suất trúng thầu 5,50%/năm, cao hơn 0,15%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 7-11-2016).
Trái phiếu kỳ hạn 15 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2016, NHCSXH đã huy động thành công 12.576 tỷ đồng TPCP bảo lãnh thông qua đấu thầu tại HNX.