Ngày 24/10/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành.

Huy dong 100 ty dong trai phieu do Ngan hang Chinh sach xa hoi phat hanh - Anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đợt phát hành này có tổng khối lượng gọi thầu 1.174 tỷ đồng gồm 2 loại kỳ hạn: 10 năm (500 tỷ đồng) và 15 năm (674 tỷ đồng).

Kết quả từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy, trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 100 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,65-7,66%/năm.

Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,66%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/10/2016).

Riêng trái phiếu kỳ hạn 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2016, Ngân hàng Chính sách xã hội đã huy động thành công 11.926 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh thông qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

PV.