Hơn 1.800 tỉ đồng trái phiếu chính phủ vừa được huy động thành công tại các phiên đấu thầu do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.

Huy dong 1.825 ti dong trai phieu Chinh phu - Anh 1

Ngày 2.11.2016, các phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đã diễn ra với tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỉ đồng cho 2 loại kỳ hạn 10 năm (1.000 tỉ đồng) và 15 năm (1.000 tỉ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.076 tỉ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,90-7,50%/năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 825 tỉ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,10%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.036 tỉ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,10-8,20%/năm. Việc huy động đã đạt 1.000 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,20%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước.

Tính từ đầu năm tới nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 272.031,4756 tỉ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.

Kh