Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường...

Huy bo thoa thuan thu viec co phai boi thuong? - Anh 1

Hình minh họa.

Bà Nguyễn Minh An (Ninh Thuận) hỏi: Tôi ký hợp đồng thử việc với một công ty và được nhận lương thử việc bằng 80% lương chính thức của nhân viên. Trong 2 tháng thử việc, nếu tôi cảm thấy công việc không phù hợp và xin thôi việc thì có vi phạm hợp đồng không? Sau 2 tháng thử việc nếu tôi được nhận làm chính thức thì có cần phải ký lại hợp đồng không?

Luật gia Hồng Hạnh trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Bộ luật Lao động năm 2012 thì: Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận’’.

Đồng thời, tại khoản 1 Điều này của Bộ luật Lao động cũng quy định: Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động’’.

Căn cứ vào quy định trên, thì trong thời gian thử việc bạn có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần phải báo trước, còn khi kết thúc thời gian thử việc và việc làm thử đạt yêu cầu thì hai bên cần thỏa thuận ký hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

PV