Hữu Thắng tự liên hệ với L.A.Gallaxy để sang thử việc? Câu hỏi đã được giải đáp bằng lá thư mời của CLB L.A.Gallaxy mà chúng tôi đã có trong tay.