Ngày 24/5 tới là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để trả cổ tức của Công ty cổ phần Tasco (HUT). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/5/2017.

HUT chot quyen huong co tuc 15% - Anh 1

Ảnh Internet

HUT chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2016, trong đó thanh toán cổ tức bằng tiền tỷ lệ 7% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%.

Cổ tức bằng tiền được thanh toán từ 9/6/2017, trong khi đó, trước khi kết thúc quý II/2017, HUT sẽ phát hành hơn 14 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Ngoài ra, trong năm 2017, HUT dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 50 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư bên ngoài. Giá bán được xác định là bằng 80 - 85% giá bình quân 20 phiên giao dịch trước thời điểm phát hành, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/CP.

Quý I vừa qua, HUT đạt 130,8 tỷ đồng lợi nhuận, tăng hơn 54% so với cùng kỳ năm 2016, hoàn thành 29% kế hoạch năm 2017.

Anh Quốc

Anh Quốc