Bộ GTVT sẽ phát động chiến dịch tuyên truyền sâu rộng đến cơ quan, đơn vị, người lao động để nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATVSLĐ - PCCN nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhà nước và công dân...

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trong ngành GTVT hưởng ứng và tổ chức tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) lần thứ 13. Theo đó, Bộ GTVT sẽ phát động chiến dịch tuyên truyền sâu rộng đến cơ quan, đơn vị, người lao động để nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATVSLĐ - PCCN nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhà nước và công dân. Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN của doanh nghiệp tập trung vào các hoạt động cụ thể, thiết thực và tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, phát hiện những nguy cơ mất an toàn và xây dựng kế hoạch phòng ngừa ngay tại các phân xưởng, tổ đội sản xuất. Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 13 được tổ chức từ ngày 20 - 26/3/2011, các đơn vị trong Ngành xây dựng kế hoạch, tổ chức và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 30/4/2011. K.H