ND - Tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam vừa diễn ra lễ hưởng ứng Phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực - hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam với chủ đề Tuần văn hóa Huế và Ngày về nguồn 23-11 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức.