(PL&XH) - Toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Sở hưởng ứng tham gia chương trình Giờ Trái đất, thực hiện việc tắt đèn tại gia đình từ 20g30-21g30 ngày 26-3-2011.

Thực hiện Công văn số 1491/UBND-TNMT ngày 4-3-2011 của UBND TP về việc Kế hoạch tổ chức tham gia hưởng ứng chương trình Giờ Trái đất năm 2011, Sở Tư pháp Hà Nội đã yêu cầu các phòng nghiệp vụ, đơn vị tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan đơn vị theo 1 trong 2 thông điệp: “Tắt đèn 60 phút, hành động 365 ngày vì biến đổi khí hậu”, “Hãy tắt đèn vào lúc 20g30-21g30 ngày 26 tháng 3 năm 2011” từ ngày 20-3-2011; Thực hiện việc tắt đèn, biển hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị vào lúc 20g30-21g30 ngày 26-3-2011. Đoàn thanh niên Sở Tư pháp tham gia, tổ chức công tác tuyên truyền, cổ động trong cơ quan Sở thực hiện chương trình Giờ Trái đất năm 2011. Toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Sở hưởng ứng tham gia chương trình Giờ Trái đất, thực hiện việc tắt đèn tại gia đình từ 20g30-21g30 ngày 26-3-2011. PV