Không chỉ có nhà máy lọc dầu Dung Quất, khu kinh tế Dung Quất cũng đang triển khai đề án mở rộng. DĐDN có cuộc trao đổi với ông Trần Lê Trung - Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất (KKTDQ) xung quanh sự kiện này.