Hỏi: Năm nay, mẹ tôi 85 tuổi, đang hưởng chế độ trợ cấp tuất hàng tháng thì có được hưởng chế độ bảo trợ xã hội (BTXH) đối với NCT theo quy định của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ hay không? Và, bạn tôi đang hưởng chế độ BTXH theo Nghị định trên thì có chồng là cán bộ nghỉ hưu từ trần, bạn tôi có được hưởng chế độ tuất hàng tháng không? Trần Thị Tuyết (Phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) Bùi Trung Dung (Phố Vườn Cam, thị xã Cao Bằng, Cao Bằng) Trả lời 1. Một trong hai nhóm đối tượng NCT được hưởng chế độ BTXH theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13-4-2007 của Chính phủ là: "Người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội (Điều 4) và Luật NCT quy định: "Người từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng" (Điều 17). Điều Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2011. Theo Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13-7-2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, "trợ cấp tuất hàng tháng" là trợ cấp bảo hiểm xã hội. Theo nội dung các quy định trên, mẹ của bạn Trần Thị Tuyết đã được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì không được hưởng chế độ BTXH theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Luật NCT. Hoặc ngược lại, bạn của ông Bùi Trung Dung đã được hưởng chế độ BTXH thì không được hưởng chế độ tuất hàng tháng khi chồng là cán bộ Nhà nước nghỉ hưu qua đời. Ở đây, không nên nhầm lẫn giữa chế độ tuất hàng tháng (trợ cấp BTXH) với chế độ tuất liệt sĩ (trợ cấp thuộc chính sách đối với người có công). Người từ đủ 80 tuổi trở lên (Luật NCT) được hưởng tuất liệt sĩ, đồng thời vẫn được hưởng chính sách BTXH hàng tháng theo Luật NCT. 2. Trong thực tế, người hưởng chế độ tuất hàng tháng chỉ được hưởng một khoản tiền duy nhất là 260.000 đồng/ tháng. Người được hưởng chế độ BTXH ngoài số tiền 180.000 đồng/ tháng/ người còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế và trợ cấp chi phí mai táng 3 triệu đồng/ người khi chết. Theo quy định hiện hành, một người không thể cùng một lúc thụ hưởng hai chế độ trợ giúp xã hội, chỉ được chọn một chế độ có mức trợ giúp cao hơn. Thực trạng trên đã được phản ánh tới cơ quan có thẩm quyền về lĩnh vực BTXH của Nhà nước. Báo NCT