TTO - Có bao nhiêu đối tượng ưu tiên, mỗi nhóm ưu tiên hưởng bao nhiêu điểm? Học THPT tỉnh này nhưng hộ khẩu tỉnh kia, hồ sơ dự thi ĐH năm 2009 có vướng mắc gì không? Trúng tuyển ngành hai khối thi có học như nhau?... là những thắc mắc thí sinh hỏi về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2009.