QĐND - Ngày 31-8, Bộ Giao thông-Vận tải và Công đoàn ngành Giao thông-Vận tải đã tổ chức lễ phát động Tháng An toàn giao thông (1 đến 30-9 năm 2009) với chủ đề trọng tâm “Tháng Văn hóa giao thông”.

Tháng 9 hằng năm đã được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn là tháng An toàn giao thông. Trong Tháng An toan giao thông năm nay, các hoạt sẽ hướng đến tạo sự chuyển biến mới về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, trật tự an toàn giao thông của người dân, từng bước hình thành văn hóa khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, ngành Giao thông-Vận tải phấn đấu giảm tai nạn giao thông so với tháng 8-2009 và tháng 9-2008, bảo đảm giao thông thông suốt, giảm ùn tắc. * Cùng ngày, tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ ra quân Tháng An toàn giao thông. Mục tiêu toàn tỉnh trong Tháng An toàn giao thông năm nay là quyết tâm chấn chỉnh, lập lại trật tự giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Theo đó, các địa phương triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm; phối hợp với Sở giáo dục đào tạo chỉ đạo các trường học đưa nội dung tuyên truyền về văn hóa giao thông vào nội dung hoạt động của nhà trường, tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho trẻ em… Trong đợt này, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam đã vận động các đơn vị ủng hộ 400 mũ bảo hiểm cho học sinh mẫu giáo thành phố Tam Kỳ và 250 phao cứu sinh cho các bến đò ngang tại các xã Tam Hải (huyện Núi Thành), xã Duy Hải và xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên).