HLV trưởng Joachim Loew đã gạt bỏ 3 cầu thủ ít kinh nghiệm nhất trong danh sách là Marko Marin, Jermaine Jones và Patrick Helmes khi công bố bản danh sách 23 cầu thủ cuối cùng.