QĐND - Liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17-10-2011, hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS). Thông tư gồm 7 chương, 28 điều, hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện NVQS gồm: Kiểm tra sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe, giám định sức khỏe và quản lý sức khỏe công dân Việt Nam trong độ tuổi được gọi làm NVQS tại ngũ; quân nhân dự bị đã xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội và công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự. Thông t­ư 36 áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc khám sức khỏe thực hiện NVQS, trong đó quy định nhiệm vụ cụ thể của cơ quan y tế, cơ quan quân sự, cơ quan quân y các cấp trong khám sức khỏe thực hiện NVQS; quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế trong tổ chức thực hiện.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Quốc phòng căn cứ số lượng công dân nhập ngũ trong năm của Chính phủ và yêu cầu xây dựng quân đội, ban hành quy định cụ thể về tiêu chuẩn sức khỏe cho phù hợp đối với công dân gọi nhập ngũ thực hiện cho từng khu vực, từng quân chủng, binh chủng... Các cơ quan chức năng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện kế hoạch khám sức khỏe thực hiện NVQS và tuyển sinh quân sự hằng năm… Bộ Y tế chỉ đạo cơ quan y tế các cấp quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn hằng năm của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan về công tác khám sức khỏe thực hiện NVQS.

Kinh phí bảo đảm cho việc khám sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, kiểm tra sức khỏe, giám định sức khỏe, làm các xét nghiệm cho công dân thuộc diện thực hiện NVQS được sử dụng từ ngân sách địa phương bảo đảm cho công tác quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành.

Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP có hiệu lực thi hành từ ngày 22-12-2011, thay thế Thông tư liên tịch số 14/2006/TTLT- BYT-BQP ngày 20-11- 2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng hết hiệu lực từ ngày 22-12-2011.

Theo kế hoạch, đầu năm 2012, Bộ Quốc phòng sẽ tập huấn Thông tư liên tịch số 36 để tổ chức thực hiện trong năm 2012. Theo chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu, tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân đợt 1 năm 2012 vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14 ngày 20-11-2006; tuyển quân đợt 2 năm 2012 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36 ngày 17-10-2011.

Phạm Quân