(HNM) - Đối với học sinh lớp 4, 5, giáo viên cần hướng dẫn và rèn luyện cho học sinh kỹ năng ghi vở và khả năng tự học là một yêu cầu được Sở GD-ĐT Hà Nội nhấn mạnh trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 đối với bậc tiểu học.

Sở cũng chỉ đạo các nhà trường đổi mới phương pháp dạy học theo hướng kết hợp hài hòa các hình thức và phương pháp tổ chức dạy học, tuyệt đối không dạy quá tải, giảm yêu cầu học thuộc lòng, nhớ máy móc sự kiện, số liệu, câu văn, bài văn mẫu, coi trọng thực hành vận dụng, khuyến khích khả năng sáng tạo của học sinh. Trong năm học tới, Hà Nội phấn đấu nâng số học sinh học 2 buổi/ngày đạt tỷ lệ trên 80% và ở những trường này giáo viên phải tạo mọi điều kiện để học sinh hoàn thành bài học tại lớp, tuyệt đối không yêu cầu học sinh làm thêm bài tập ở nhà. Ngành GD-ĐT Thủ đô cũng đã đề ra một số nhiệm vụ và chỉ tiêu công tác để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở bậc tiểu học như đổi mới kiểm tra, đánh giá; dạy đủ môn và các môn tự chọn; phấn đấu 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn; 100% số trường tự kiểm định chất lượng, 50% số trường được phòng GD-ĐT kiểm định; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, nhất là việc có đủ nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh ở tất cả cơ sở giáo dục... Vũ Vân