Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có hướng dẫn triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 01 - 30/5/2017 trên phạm vi toàn quốc.

Huong dan trien khai Thang hanh dong ve an toan, ve sinh lao dong nam 2017 - Anh 1

Ảnh minh họa

Theo đó, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 sẽ có chủ đề là "Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp".

Ban Chỉ đạo Trung ương giao UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động của quốc gia lần thứ 1 vào ngày 6/5/2017 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, thành phố Hà Nội.

Mục đích chương trình nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trong Tháng hành động, các bộ, ngành, địa phương xây dựng các tài liệu, hướng dẫn huấn luyện an toàn vệ sinh lao động phù hợp với từng nhóm đối tượng; các hướng dẫn cụ thể về các quy trình, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động.

Đồng thời, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành hoặc liên ngành về an toàn vệ sinh lao động. Nội dung kiểm tra, thanh tra tập trung vào các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; việc thực hiện các quy định pháp luật an toàn vệ sinh lao động, công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng và tình hình thực tiễn, các bộ, ngành, địa phương xem xét, tổ chức khen thưởng về an toàn vệ sinh lao động cho các tập thể và cá nhân có những kết quả, thành tích xuất sắc về an toàn vệ sinh lao động trong năm 2016.

Tùy theo điều kiện, tình hình thực tế, các bộ, ngành, địa phương tổ chức một số hoạt động chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động hướng vào chủ đề, nội dung của Tháng hành động năm nay như: tổ chức các hoạt động tư vấn, cử chuyên gia xuống huấn luyện, hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động; hướng dẫn, tư vấn cải thiện điều kiện lao động; tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp...

Lưu Thủy