Cơ quan Hải quan khi làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp nhập khẩu than cần lưu ý đối với trường hợp nhập khẩu để cung cấp trực tiếp cho sản xuất điện và nhập khẩu than dùng cho sản xuất khác (không phải nhập khẩu than trực tiếp cho sản xuất điện).

Huong dan thu tuc nhap khau than - Anh 1

Ảnh minh họa.

Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị Hải quan địa phương thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) về nhập khẩu than tại công văn 2719/TCNL-CNT.

Cụ thể, theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định 59/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, than là hàng hóa kinh doanh có điều kiện không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu than trực tiếp để cung cấp cho sản xuất điện thì phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu than cho sản xuất khác (không phải nhập khẩu than trực tiếp cho sản xuất điện) thì doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định 59/2006/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Hướng dẫn mới của Tổng cục Năng lượng tại công văn 2719/TCNL-CNT thay thế công văn 2604/TCNL-CNT ngày 22-9-2016.

Liên quan đến việc nhập khẩu than, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại Thông báo số 346/TB-VPCP năm 2014 nêu rõ: Các dự án điện của các Tập đoàn và các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu than trực tiếp phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo này nhằm đảm bảo việc nhập khẩu than cho các nhà máy nhiệt điện có hiệu quả, duy trì nguồn cung ổn định dài hạn, chất lượng phù hợp với yêu cầu của nhà máy, giá cạnh tranh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

N.Linh