Ngày 27.11 tại TPHCM, Công đoàn Dệt - May VN đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn VN.

(LĐ) - Đại biểu dự hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Trung - Phó ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN giới thiệu về Điều lệ Công đoàn VN khóa 10. Trong đó, tập trung chính là giới thiệu, phân tích về sự đổi mới, sửa đổi và bổ sung trong một số điều, khoản của điều lệ. Ngoài ra, các đại biểu dự hội nghị còn được nghe hướng dẫn về cách thức áp dụng thi hành những điều khoản trong điều lệ mới. Đ.Hải