Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Dự thảo Hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra toàn diện trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên (nhà trường) và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên (giáo viên).

Theo đó, việc thanh tra toàn diện nhà trường và giáo viên đều phải thực hiện 4 nhiệm vụ: kiểm tra, đánh giá, tư vấn và thúc đẩy. Đối với thanh tra toàn diện nhà trường, nội dung kiểm tra sẽ là: Kiểm tra về tổ chức nhà trường; cơ sở vật chất kỹ thuật; việc thực hiện kế hoạch giáo dục; công tác quản lý của thủ trưởng cơ sở giáo dục. Với thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên, cán bộ thanh tra chỉ tiến hành thanh tra kết quả công tác được giao cụ thể với 3 vấn đề: Việc thực hiện Quy chế chuyên môn; kết quả dự giờ; kết quả giảng dạy của giáo viên; dự giờ dạy của giáo viên (tối đa 3 tiết). Công việc chủ yếu của hoạt động thanh tra giáo viên là: Dự giờ để kiểm tra trình độ nghiệp vụ sư phạm; kiểm tra năng lực sử dụng phương pháp giảng dạy và nhận xét kết quả học tập của học sinh khi dự giờ; kiểm tra hồ sơ chuyên môn; kiểm tra để đánh giá kết quả giảng dạy... Những kiến nghị của Đoàn thanh tra đối với nhà trường cần được Thanh tra Sở GD-ĐT (đối với THPT), Phòng GD-ĐT (đối với TH, THCS) theo dõi việc thực hiện, khi cần thiết có thể tiến hành kiểm tra việc thực hiện kiến nghị đó./.