(HNM) - Tổng cục Thuế vừa hoàn thành việc biên soạn tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2009 và đăng tải trên website ngành thuế tại địa chỉ www.gdt.gov.vn.

Tài liệu gồm các văn bản về thuế TNCN; hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNCN; hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN… Một số vấn đề lưu ý khi quyết toán thuế TNCN 2009 và giải đáp một số tình huống vướng mắc về thuế TNCN. Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, việc công khai tài liệu quyết toán thuế TNCN 2009 trên mạng internet nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, minh bạch hóa thông tin và giúp người nộp thuế hiểu rõ các quy định về luật thuế TNCN, nhất là việc quyết toán thuế TNCN năm 2009.