(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý với đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép hướng dẫn việc thực hiện một số chế độ, chính sách liên quan hỗ trợ giáo viên mầm non, mẫu giáo.

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các địa phương liên quan khẩn trương hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách được quy định cho giáo viên mầm non, mẫu giáo thôn, bản ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015.

Theo đó, giáo viên (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, dân lập được Nhà nước hỗ trợ ngân sách để các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện trả lương theo thang bảng lương giáo viên mầm non. Bên cạnh đó, còn được nâng lương theo định kỳ, được tham gia đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác như giáo viên có cùng trình độ đào tạo đang hợp đồng làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Ngoài ra, giáo viên mầm non công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục được Nhà nước hỗ trợ chi phí bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Nam Khánh