Hỏi: Tôi đang dùng hệ Vista, mạng Mega VNN. Vui lòng hướng dẩn kết nối wifi với Wieless-G LINKSYS. Cảm ơn !

Trả lời: Để kết nối wifi, Quý khách cần có những thiết bị sau: Máy tính có card mạng; Đường Internet; ADSL; Modem phát wifi. Nếu Wireless Linksys của Quý khách là modem tích hợp wireless thì Quý khách cần cài đặt lại thông số mạng cho modem. Quý khách vui lòng tham khảo cách cài đặt modem tại: http://ui.linksys.com/files/WRT54GL/4.30.0/Setup.htm hoặc http://whtc.com.vn/megavnn/data/html/ModemWireless/linksys_wireless.htm Nếu wireless Linksys là thiết bị phát Wifi thì quý khách chỉ cần kết nối modem trực tiếp với wireless Linksys bằng cổng LAN (RJ45). Chúc quý khách thành công!