(Chinhphu.vn) - Ông Lê Quang Tân (Đà Nẵng) đề nghị được cơ quan chức năng giải đáp một số thắc mắc về hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng, lệ phí thẩm định, chi phí thẩm tra thiết kế dự toán của các Sở chuyên ngành.

Trong thư gửi Cổng TTĐT Chính phủ, ông Tân có nêu: Thông tư số 08/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2010 và thay thế Thông tư số 06/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Ông Tân hỏi: Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng sẽ được thực hiện theo quy định nào hay chỉ căn cứ vào Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng? Trả lời câu hỏi trên, Bộ Xây dựng cho biết: Đối với những hợp đồng thực hiện theo Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng căn cứ theo nội dung quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP. Đối với những hợp đồng đã và đang thực hiện trước khi Nghị định số 48/2010/NĐ-CPcó hiệu lực thi hành thì hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng. Đối với thắc mắc: Một số chủ đầu tư là các Sở chuyên ngành (có đủ năng lực thẩm định thiết kế dự toán không cần thuê tư vấn thẩm tra) ủy quyền cho các ban quản lý dự án điều hành các dự án do các Sở làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, khi ban quản lý dự án trình hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, các Sở lại yêu cầu các ban quản lý dự án nộp lệ phí thẩm định thiết kế dự toán và chi phí thẩm tra thiết kế dự toán. Các Sở thu như vậy có đúng quy định không? Ý kiến của Bộ Xây dựng như sau: Theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình. Nếu chủ đầu tư có đủ năng lực thẩm định thiết kế, dự toán công trình mà không cần phải thuê tư vấn thẩm tra thì chủ đầu tư sẽ được hưởng chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán. Hiện nay, theo quy định không có lệ phí thẩm định thiết kế, dự toán. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ. Ban Bạn đọc