Con tôi ngay từ bậc tiểu học, tôi đã dạy cho biết rõ các vấn đề trong phạm trù cảm xúc. Tôi cũng là người luôn luôn lắng nghe mọi thứ về con, là một địa chỉ tin tưởng để con thoải mái chia sẻ những chuyện tình cảm của mình.

Cảnh tượng học sinh bậc THCS và THPT ôm hôn nhau diễn ra rất phổ biến ở các địa điểm công cộng. Điều này xảy ra một phần do cha mẹ không quan tâm, lắng nghe và hướng dẫn con mình. Hãy hướng dẫn con một cách sớm nhất có thể, đừng đợi khi mọi việc xảy ra rồi mới tìm cách giải quyết.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ LIinh