Ngày 1/12, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức họp báo kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh (1997 - 2017). Ngày 1/1/1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập.

Hung Yen: Thu ngan sach tang gap 100 lan - Anh 1

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2010 - 2015) đạt 7,8%/năm, cao hơn mức bình quân của cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng gấp 89 lần, thu ngân sách tăng gấp 100 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 10 lần so với khi tái lập tỉnh.

Luân Dũng - Trần Hoàng