Hùng Thuận làm võ tướng trong tập 9 Người nghệ sĩ đa tài

Bích Hằng