10 tháng đầu năm 2016, Hưng Nguyên đã chủ chủ động triển khai sớm kế hoạch xây dựng Nông thôn mới (NTM), đến nay đã có 7 xã đạt chuẩn NTM

Hung Nguyen: 7 xa ve dich NTM - Anh 1

Làm đường NTM ở xã Hưng Đạo - Hưng Nguyên. Ảnh Thanh Tâm

Kết quả trong 10 tháng, các xã đã đầu tư được 38,4 km đường giao thông nông thôn (20,4km đường bê tông, 18 km đường nội đồng), 15,9 km kênh mương và 67 công trình các loại khác, tổng nguồn vốn đầu tư đạt 73,3 tỷ đồng (trong đó vốn đầu tư xây dựng chương trình NTM là 14,7 tỷ đồng, xi măng đã nhận 2.710 tấn).

Toàn huyện đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Hưng Tân, Hưng Tiến, Hưng Thông, Hưng Xá, Hưng Phúc, Hưng Tây, Hưng Thắng. Cả huyện bình quân đạt 13 tiêu chí/xã, tăng 1-2 tiêu chí/xã so cùng kỳ. Huyện cũng đã tổ chức tổng kết chương trình NTM giai đoạn 2011-2016 nhằm đẩy mạnh phong trào trong những năm tới.

Trân Châu