Hanoinet - Tập đoàn General Motors (GM) có thể sẽ bán phân nhánh Hummer cho một nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Đây là tiết lộ từ ông Fritz Henderson, Giám đốc hoạt động của GM.