TT - Tối 3 - 11, Nhà hát múa rối cố đô Huế đã chính thức đi vào hoạt động bằng những tiết mục biểu diễn đầu tiên do 19 diễn viên trẻ của Huế thực hiện (ảnh).