Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa có công văn về việc tăng cường giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái phép.

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh phổ biến, quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình quản lý nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã như: không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ động vật hoang dã trái với quy định của pháp luật. Đồng thời, khuyến khích người dân thông tin về các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm liên quan đến các quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Một cá thể cầy hương được phát hiện bị đông lạnh trong một nhà hàng ở Thừa Thiên - Huế.

Công văn cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động chỉ đạo các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp săn, bẫy, bắt, vận chuyển, nuôi, giết mổ, chế biến, kinh doanh trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ các loài động vật hoang dã trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực quản lý, kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã trên địa bàn quản lý mà không có biện pháp xử lý kiên quyết thì chủ tịch UNBD các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm.

Lê Kông