Hứa Vỹ Văn rơi vào tình huống oái ăm do Trấn Thành đặt ra dưới sự hỗ trợ của Chí Tài.

Kim Chi