Đài Truyền hình TPHCM đã phát sóng số đầu tiên của showgame nói trên từ ngày 20.3. Showgame có phần thưởng tới 100 triệu đồng, là chương trình truyền hình trực tiếp thực tế lần đầu được thực hiện.