TT - Tổng cục Du lịch Singapore vừa tổ chức trao mười giải thưởng giáo dục Singapore cho các cá nhân và tổ chức trên khắp thế giới đã có những đóng góp xuất sắc trong việc góp phần thúc đẩy sự phát triển nền giáo dục nước này và cung cấp kinh nghiệm, tư vấn, định hướng giáo dục tốt nhất cho sinh viên quốc tế.