(NDH) CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (mã HCM - HOSE) (HSC) ước đạt lợi nhuận sau thuế 6 tháng là 214 tỷ đồng.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 214 tỷ đồng, tăng 73% so với lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2013 và đạt 63% kế hoạch 2014 do ĐHĐCĐ thông qua.

Được biết, năm 20134, HSC đặt mục tiêu tổng doanh thu là 744,76 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 341,49 tỷ đồng.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu HCM đóng cửa dao động trong biên độ 32.100 – 37.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 928.757 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 32,4 tỷ đồng/phiên.

Học Khiêm - NDH