Công ty Cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) trân trọng thông báo tóm tắt kết quả hoạt động của HSC trong quý 3 năm 2010 như sau:

Tổng doanh thu của quý 3 năm 2010 đạt 110 tỷ đồng, giảm 21% so với quý 2 chủ yếu do sự sụt giảm doanh thu trong hoạt động môi giới. Tuy nhiên doanh thu trong 9 tháng đầu năm 2010 của HSC vẫn tăng 22% so với 9 tháng đầu năm 2009. Trong quý 3 năm 2010, doanh thu hoạt động môi giới chiếm 30% tăng 4% so với mức 26% của quý 3 năm 2009, doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán giảm mạnh, chỉ còn chiếm 15% so với 55% của cùng kỳ năm 2009 Tổng chi phí của công ty trong quý 3 là 71 tỷ đồng, tăng 25% so với quý 2 chủ yếu do HSC mở thêm văn phòng giao dịch tại Hà Nội và TP. HCM và chi phí cho hạ tầng cơ sở và hệ thống công nghệ thông tin tăng nhằm chuẩn bị cho việc dời trụ sở. Lợi nhuận sau thuế của HSC trogn quý 3 đạt 32 tỷ đồng, giảm 50% so với quý 2, lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm đạt 155 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sàn và vốn chủ sở hữu của HSC trong quý 3 gần như không thay đổi so với quý 2, trong đó tổng tiền và các khoản tương đương tiền đến cuối quý 3 tăng 9% so với cuối quý 2 do HSC chỉ động giảm danh mục tự doanh, giảm 17%. Tổng số cổ phiếu lưu hành cuối kỳ vẫn là 59.999.686 cổ phiếu. Trong quý 3 năm 2010, HSC đứng vị trí thứ 4 trên HOSE với 5,98% thị phần môi giới, tại HNX, HSC vươn lên đứng hàng thứ 4 với 4,62% thị phần môi giới cổ phiếu. Download BCTC H. Ạnh HSC