(CafeF) - Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước kinh tế tăng trưởng mạnh nhất thế giới năm 2009.