HSBC tăng phí quản lý áp dụng cho giao dịch bằng ngoại tệ của thẻ tín dụng và thẻ thanh toán quốc tế từ 3% lên 4,5% số tiền giao dịch.

Theo thông báo của HSBC, từ ngày 1/11, ngân hàng tăng phí quản lý áp dụng cho các giao dịch bằng ngoại tệ của thẻ tín dụng và thẻ thanh toán quốc tế lên 4,5% số tiền giao dịch, từ mức 3% áp dụng từ ngày 30/4.

Bên cạnh đó, phí chậm thanh toán cho thẻ tín dụng HSBC sẽ được điều chỉnh thành 4% của khoản nợ tối thiểu và mức phí tối thiểu được áp dụng sẽ là 80.000 đồng, áp dụng từ ngày 1/11.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cũng thông báo, từ ngày 4/11, phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ của thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ Visa do cũng được tăng từ 3% lên 3,49% số tiền giao dịch.

Phí chậm thanh toán cho Thẻ tín dụng Techcombank Visa vẫn được giữ nguyên là 4% số tiền chậm thanh toán, tối thiểu 50.000 đồng.

Nguồn DVT.vn/HSBC/Techcombank