Quan điểm này của HSBC trái ngược với dự báo của AZN và Standard Chartered mới đây là VND sẽ ổn định ở 20.600 đồng đến cuối năm.

HSBC vừa công bố báo cáo kinh tế toàn cầu quý 3/2011. Trong báo cáo này, HSBC nhận định GDP Việt Nam 2011 có thể sẽ tăng 6,1%; trong đó GDP quý 3 sẽ đạt 6,3% và lên 6,9% vào quý 4/2011. Lạm phát của Việt Nam năm nay có thể lên tới 16,7%, chỉ xếp sau mức dự báo tăng 24,1% của Argentina. HSBC cũng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam sẽ đạt 7% và lạm phát sẽ giảm về 9,7% năm 2012. Về dự báo tỷ giá USD/VND, HSBC nhận định khả năng trong quý 3 năm nay, USD sẽ lên mức 21.500 đồng và duy trì ổn định đến hết quý 2/2012. Về vốn đầu tư, HSBC dự báo mức tăng đầu tư của Việt Nam trong năm 2011 đạt 4% và lên 4,8% vào năm 2012. Đây là mức khá thấp so với nhiều nước và vùng lãnh thổ được HSBC đưa vào so sánh. Về hoạt động xuất khẩu, HSBC dự báo Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 23% trong năm nay và tăng lên 24,6% vào năm 2012, cao hơn hẳn so với mức trung bình trên 9% của các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thâm hụt ngân sách của Việt Nam được HSBC nhận định sẽ ở mức 4,8% GDP năm 2011 và giảm xuống 4,5% vào năm 2012. Cán cân vãng lãi sẽ thâm hụt 6,9% so với GDP trong năm nay và giảm xuống 5,7% trong năm 2012. So sánh với các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực thì đa phần họ đều thặng dư, trong đó, Singapore được dự báo sẽ thặng dư 19,9% so với GDP trong năm 2011 và tăng lên 22,6% trong năm tới. Trong phần đánh giá riêng về Việt Nam, và cũng là phần kết của báo cáo, Chuyên gia kinh tế Frederic Neumann của HSBC nhận định, HSBC kỳ vọng chính sách tài khóa và tiền tệ thắt chặt của Việt Nam sẽ tiếp tục được thực thi trong quý 3/2011, trong đó lãi suất tái cấp vốn được dự báo sẽ tăng 3 điểm phầm trăm, từ 14% hiện nay lên 17%.